Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

10 listopada 2019

Święto Świętego Marcina – Pławniowice

W imieniu DFK Pławniowice zapraszamy

Św. Marcin 10.11