Deklaracja dostępności

Warsztaty rękodzielnicze | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

20 czerwca 2014

Warsztaty rękodzielnicze

        

 

 

ZAPRASZAMY

NA WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

ORGANIZOWANIE W RAMACH PROJEKTU

„VIII NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – ŚWIĘTO OGNIA I WODY

– ORGANIZACJA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH KULTYWUJĄCYCH

PIĘKNO TRADYCJI NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

ORAZ ZORGANIZOWANIE PLENEROWEJ IMPREZY FINAŁOWEJ”

 

WARSZTATY „RDESTOWE WIANKI”

 • Świetlica sołecka w Rzeczycach

28 maja 2014r. w godz.17.00-20.00

 • Świetlica sołecka w Łączy

13 czerwca 2014r. w godz. 18.00-21.00

 

WARSZTATY „LAMPIONY MIŁOŚCI”

 • Świetlica sołecka w Słupsku

16 maja 2014r. w godz. 17.45-20.45

 • Świetlica sołecka w Bojszowie

4 czerwca 2014r. w godz. 17.00-20.00

 • Świetlica sołecka w Łączy

6 czerwca 2014r. w godz. 18.00-21.00

 • Świetlica sołecka w Rudzińcu

12 czerwca 2014r. w godz. 17.00-20.00

 

WARSZTATY „SZNURKOWE  ŚWIĘTOJANKI”

 • Siedziba GOK w Poniszowicach

19 maja 2014r.  w godz. 8.00-11.00

 • Szkoła Podstawowa w Rudnie

19 maja 2014r. w godz. 14.30-17.30

 • Szkoła Podstawowa w Pławniowicach

27 maja 2014r.  w godz. 10.00-13.00

 • Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

29 maja 2014r. w godz. 10.00-13.00

 

WARSZTATY DECOUPAGE

 • Szkoła Podstawowa w Chechle

20 maja 2014r. w godz. 11.30-14.30

21 maja 2014r. w godz. 16.30-19.30

 • Siedziba GOK w Poniszowicach

22-23 maja 2014r. w godz. 9.00-12.00

 

WARSZTATY WYPLATANIA WIANKÓW

BIBUŁKARSTWO

 • Szkoła Podstawowa w Chechle

13 czerwca 2014r. w godz. 11.30-14.30

 • Świetlica sołecka w Bycinie

16 czerwca 2014r. w godz. 17.00-20.00

 • Świetlica sołecka w Słupsku

17 czerwca 2014r. w godz. 17.45-20.45

 • Siedziba GOK w Poniszowicach UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!
 • Gimnazjum w Rudzińcu

18 czerwca 2014r. w godz. 11.00-14.00

 

WARSZTATY „LAMPIONY Z  PAPIEROWEJ  WIKLINY”

 • Siedziba GOK w Poniszowicach

5 czerwca 2014r. w godz. 14.30-17.30

 • Szkoła Podstawowa w Pławniowicach

10 czerwca 2014r.  w godz. 17.45-20.45

 • Gimnazjum w Rudzińcu

11 czerwca 2014r. w godz. 10.00-13.00

 • Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

11 czerwca 2014r. w godz. 16.15-19.15

 

 WARSZTATY RZEŹBY

 • Siedziba GOK w Poniszowicach

          13,14,15 czerwca 2014r. w godz. 10.00-15.00

 

DO POBRANIA 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” . Operacja pn.„VIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody – organizacja warsztatów artystycznych kultywujących piękno tradycji Nocy Świętojańskiej oraz zorganizowanie plenerowej imprezy finałowej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

SPONSORAMI PROJEKTU SĄ:

 

 

     Nadleśnictwo Rudziniec

 •  

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Śląska. Gminy, na terenie, których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. ( http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/ )