Deklaracja dostępności

XIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

23 czerwca 2019

XIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody

Plakat_v3_2019

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM jest spółką odpowiedzialną

za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Na terenie gminy Rudziniec GAZ-SYSTEM realizuje kluczową inwestycję, tj. gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle.

Ważną korzyścią dla gminy będzie odprowadzany corocznie podatek od nieruchomości.

Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców

i społeczności lokalnych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii

i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

logotyp_rgb_z_polem_ochronnym_na_www