Deklaracja dostępności

Konkurs „Magiczny Świat Zabawek” | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

20 listopada 2014

Konkurs „Magiczny Świat Zabawek”

Relacja fotograficzna z finału
Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Artystycznego
pt. „Magiczny świat zabawek: wyruszamy w podróż z ulubionymi zabawkami”
zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Rudnie
przy współpracy z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
pod honorowym patronatem:

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka
Stanisława Fabera Śląskiego Kuratora Oświaty
Michała Nieszporka Starosty Gliwickiego
Krzysztofa Obrzuta Wójta Gminy Rudziniec
Jana Spałka Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec
Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ