Deklaracja dostępności

Utalentowani | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Utalentowani

5 grudnia 2014

Anna Pieszka – zajęcia wokalne

  Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na kierunku wokalistyka, specjalność wokalno-aktorska oraz studium pedagogicznego. Właścicielka Agencji Artystycznej Pasjart. Nauczyciel śpiewu…

2 października 2013

Henryk Pielichowski – instruktor gry na gitarze

Henryk Pielichowski jest dyplomowanym nauczycielem z 27 letnim stażem pracy. Pracował w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole policealnej, kolegium nauczycielskim…