Deklaracja dostępności

Henryk Pielichowski – instruktor gry na gitarze | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

2 października 2013

Henryk Pielichowski – instruktor gry na gitarze

henrykHenryk Pielichowski jest dyplomowanym nauczycielem z 27 letnim stażem pracy. Pracował w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, szkole policealnej, kolegium nauczycielskim oraz Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach. Grał w zespołach muzycznych – głównie muzykę rockową. Prowadził – opiekował się młodzieżowymi zespołami rockowymi. Wielokrotnie był członkiem JURY w przeglądach muzycznej twórczości młodzieżowej. W Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec Henryk Pielichowski prowadzi naukę gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.