Deklaracja dostępności

„VIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody” | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

22 czerwca 2014

„VIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody”

Plakat_2014_v2

 

SPONSORAMI PROJEKTU SĄ:

 

 

     Nadleśnictwo Rudziniec

  •  

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej Spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle. Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Śląska. Gminy, na terenie, których zlokalizowany będzie gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle będzie stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji  status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. ( http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/ )