Deklaracja dostępności

Zapytanie ofertowe – sprzęt nagłośnieniowy | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

10 listopada 2017

Zapytanie ofertowe – sprzęt nagłośnieniowy

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Oferenta, który dostarczy sprzęt nagłośnieniowy. Przedmiotowa dostawa jest jednym z działań, jakie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w celu zwiększenia oferty kulturalnej w Gminie Rudziniec”.

Zapytanie ofertowe – sprzęt nagłośnieniowy

Załączniki 1-4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego