Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Zajęcia w GOK

Mały OKR 2018

Warsztaty recytatorskie