Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Przedstawienie teatralne

Mały OKR 2018

Warsztaty recytatorskie